Customer Service   
English
  Accense for Personal Care
 
 
0
€0,00
 
 
Household Toilet cleaner and refresh   
 
                               
 
 
                               
 
hg toiletgel extra sterk, 500 ml
EAN: 8711577094683
hg toiletgel extra sterk, 500 ml
 copy link [3-28-21-98] 

Brand: HG


In stock: Yes
Mon-Fri ordered before 21:00, Sunday to 17:30, next-day delivery!
7,75

Add to Cart 


Product information hg toiletgel extra sterk, 500 ml, HG


HG Toiletgel extra sterk

Toilet intensief reinigen? HG toiletgel extra sterk verwijdert eenvoudig probleemvervuiling in de toiletpot, zoals zeer hardnekkige kalkaanslag, urinesteen of andersoortige slecht verwijderbare aanslag. Deze doet zich niet alleen voor aan de binnenzijde van de toiletpot, maar ook in de hals van het toilet of onzichtbaar onder de rand. Deze krachtige toiletreiniger maakt korte metten met deze vervelende vervuiling.

- 10x sterker dan chloor tegen kalk
- Zelfwerkende reiniging
- Tast glazuur, roestvrijstaal en chroom niet aan
- Verwijdert de meest hardnekkige aanslag en urinesteen
- Beter bereik onder de rand

Samenstelling
Bevat o.a. Formadehyde, glycolzuur

Gebruik
Spuit HG toiletgel extra sterk in een vloeiende beweging diep onder de rand en in de toiletpot.
Laat vervolgens de toiletreiniger minimaal 20 à 30 minuten inwerken.
Borstel daarna de toiletpot goed schoon met een toiletborstel en spoel tot slot het toilet door.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777
Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.hg.eu

Waarschuwingen
H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H413- Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102- Buiten het bereik van kinderen houden.
P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+330+P331- NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk/bijzonder afval.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777
Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.hg.eu

Fabrikant
HG International BV
P.J. Oudweg 41
1314 CJ  Almere

 
Product groups

 If you want to have more information about this product, please click here to put your question.

Rabobank ABN AMRO ING SNS bank Triodos bank iDEAL Mastercard Maestro American Express PayPal Visa Klarna postNL thuiswinkel waarborg
Copyright © 2022 Accense