Login    New customer?   
Accense for Personal Care
9.4
Bonus
21:00 uur
 
0
€0,00
 
Household Pesticide   
 
                               
 
 
                               
 
Hg X Tegen Wespen, 400 ml
EAN: 8711577142988
Hg X Tegen Wespen, 400 ml
 copy link [3-83-16-93] 

Brand: HG


In stock: Yes
Mon-Fri ordered before 21:00, Sunday to 17:30, next-day delivery!

This item is regularly shown as a special offer!
Send me a message about this special offer.
€12,59
Number of bonus points:Bonus discount €1
12,25
Discount: 3%

Add to Cart 


Product information Hg X Tegen Wespen, 400 ml, HG

HG X Spray tegen wespen

HG X Spray tegen wespen - Biocide 14068N

- 4 tot 6 weken werkzaam
- vlekvrij

Wettelijke gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van wespen
in (woon)ruimten. Uitsluitend pleksgewijs toepassen en direct contact met
voedingsmiddelen voorkomen. Niet toepassen op huisdieren en planten. De
gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend
voor niet-professioneel gebruik

Werkzame stoffen
permethrin 0,25% en tetramethrin 0,05%

Dosering/gebruikHGX "spray tegen wespen" is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar wespen zich schuilhouden.
Niet toepassen in ruimten die toegankelijk zijn voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Kleine kinderen kunnen door hand-mond-contact het insecticide via de mond opnemen. Dit kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.
Ook in de weken na de bespuiting, daar het middel op de behandelde plekken meerdere weken werkzaam blijft.
Tevens niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel.
Tevens niet toepassen op oppervlaktes (zoals harde vloeren of aanrechtbladen) die schoongemaakt worden met water dat (in)direct geloosd wordt op het oppervlaktewater, om in het water levende organismen te beschermen.
Binnenshuis hangende nesten en nesten in spouwmuren:
Ter bestrijding van de wespen dienen met name de nestingangen, meestal gelegen aan de onderzijde van het nest, en het binnenste van het nest langdurig te worden bespoten. Deze behandeling dient 's avonds te worden uitgevoerd, wanneer alle wespen zich in het nest bevinden en de kans, dat rondvliegende wespen steken zo klein mogelijk is.
Voor behandeling van een wespennest de bodem onder het nest afdekken.
Dit gebruikte afdekmateriaal én zo mogelijk het behandelde nest afvoeren
met het restafval.
Het wordt aangeraden een professioneel bestrijder te consulteren in geval van grote of moeilijk te bereiken of verwijderen nesten.

Bijzondere gevaren
H222- Zeer licht ontvlambare aerosol. 
H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH208- Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
P102- Buiten het bereik van kinderen houden. 
P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken,
open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. 
P211- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251- Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
P410+P412- Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen
aan temperaturen boven 50  °C/122  °F. 
P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval

 

 
Product groups

 If you want to have more information about this product, please click here to put your question.

Rabobank ABN AMRO ING SNS bank Triodos bank iDEAL Mastercard Maestro American Express PayPal Visa Klarna postNL thuiswinkel waarborg
Copyright © 2015 Accense