Customer Service   
English
  Accense for Personal Care
 
 
0
€0,00
 
 
External care Shower   
 
                               
 
 
                               
 
Hg Schimmel Vocht Weerplekken Reiniger, 500 ml
EAN: 8711577000417
Hg Schimmel Vocht Weerplekken Reiniger, 500 ml
 copy link [3-76-01-30] 


Product information Hg Schimmel Vocht Weerplekken Reiniger, 500 ml, HG


HG schimmel-, vocht- en weerplekken reiniger 
Biocide PT2 9793N

Claims
HG schimmel-, vocht- & weerplekkenreiniger vernietigt onmiddellijk schimmel op vochtige plaatsen, binnen en buiten. Voor het schoonmaken van tegelwanden (ook geschikt voor marmer) en voegen in badkamer, douche, toilet, keuken, kelder, souterrain, sauna, zwembad, garage, schuur. Reinigt ook gevel, balkon, plantenbak, tuinbeeld e.d. HG schimmel-, vocht- & weerplekkenreiniger bleekt grijs en zwart beschimmelde plaatsen.

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels (zwarte aanslag) op vochtige plaatsen. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. 

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Samenstelling
Werkzame stof en gehalte: 
Natriumhypochloriet 49g/liter (als actief chloor)
Bevat anionogene oppervlaktieactieve stoffen: <5%

Dosering/Gebruik
Voor gebruik de lock verwijderen. Het product heeft een blekende werking, bij twijfel eerst testen op een onopvallende plaats. Schimmel vooraf niet verwijderen. De nippel op de voorzijde indrukken en een kwartslag draaien. De ondergrond vanaf 3-5 cm afstand besproeien. Bij hardnekkige vervuiling na 30 minuten nogmaals besproeien en 30 minuten laten inwerken. Het besproeide oppervlak reinigen met water en spons. 

Elastische voegen (b.v. siliconenkit) na ca. 30 minuten afwassen en opnieuw besproeien. Na gebruik de nippel weer een kwartslag terug draaien (blokkeerstand). 
Verbruik: 2-3m2 wandoppervlak, 6-8m2 tegelvoegen.

Bijzondere gevaren
H315- Veroorzaakt huidirritatie. 
H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H400- Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
EUH206- Let op!  Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrij-komen. 
P101- Bij het inwinnen van advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. 
P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen. 
P273- Voorkom lozing in het milieu. 
P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Overige waarschuwingen
Geadviseerd wordt om tijdens gebruik goed te ventileren en rubber/plastic handschoenen te dragen. Voorkom spatten op kleding, verfwerk, kunststof douchebakken en lamellen. Bij contact direct met water afspoelen. 
Vermijd contact met metalen zoals b.v. prints op sierstrips, aluminium en roestvrijstaal. Geen gekleurde oppervlakken behandelen. Het gebruik van dit product op plafonds raden Wij af. Na gebruik kan bij lichte elastische voegen (b.v. siliconenkit) soms enige blijvende bruine verkleuring optreden. Bij slecht geglazuurde tegels en oude tegels met haarscheurtjes kan bruinkleuring ontstaan. Deze bruine kleur is eventueel weer op te heffen met Hypo (natriumthiosulfaat), te verkrijgen op aanvraag bij de afdeling HG consumentenservice. De flacon mag niet worden hergebruikt.

Overige informatie
Koel, donker en rechtop vervoeren en bewaren. Houdbaar tot: Zie onderzijde fles. Indien bewaard bij 200 C in het donker. Bij lagere temperatuur langer houdbaar.

 

 

 

 

 
Product groups
Keywords:

 If you want to have more information about this product, please click here to put your question.

Rabobank ABN AMRO ING SNS bank Triodos bank iDEAL Mastercard Maestro American Express PayPal Visa Klarna postNL thuiswinkel waarborg
Copyright © 2022 Accense